REVIZE ELEKTRO

Vyhotovím revizní zprávu v rozsahu E2A: zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny ( hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.