Informace o mně

Praxe v oboru přes 17 let a soustavné vzdělávání.

Soudní znalec v oboru bezpečnosti práce, odvětví bezpečnost práce, specializace v železniční dopravě. Člen Komory soudních znalců ČR.

Člen výboru České asociace pro prevenci rizik (ČAPR), jakožto orgánu Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. a člen zaleckého kolegia téhož ústavu.