Teplota na pracovišti

12.11.2022 03:31

Nařízení vlády č. 303/2022 Sb., kterým se mění nařízení 361/2007 Sb. stanovující bližší podmínky ochrany zdraví při práci, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů 11. října letošního roku. Hned následujícího dne nabylo také účinnosti. Od středy tedy platí nově stanovené minimální teploty na pracovišti. Opatření umožní zaměstnavatelům ušetřit na nákladech za vytápění.