Záznam o úrazu od 1.1.2015

03.01.2015 13:21

 


Dne 18.8.2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Podívejme se tedy na změny, které zaměstnavatelům v souvislosti s touto novelou nastanou. 

Ke stažení: files.komora-bozp-a-po.webnode.cz/200000017-7b3597c2f1/170_2014_sb.pdf