Jaro 2019 - Nejdůležitější změny obecně závazných předpisů

17.02.2019 12:29
1) Nejdůležitější změny obecně závazných předpisů
Číslo předpisu Název předpisu
(plné a doplněné znění)
Změněno
předpisem
Účinnost od Poznámka, komentář
Z. č. 361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu ve znění 193/2018 Sb. 285/2018 Sb. 1.1.2019 V úvodní části ustanovení se slova "se uloží pokuta" nahrazují slovy "lze uložit pokutu". Nové znění mění povinnost uložit pokutu na možnost. Důležitá změna.
N.V. č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 241/2018 Sb. 241/2018 Sb. 15.10.2018 Pouze změny pojmenování v tabulkách.