Nejdůležitější změny obecně závazných předpisů

09.06.2018 12:28

Číslo předpisu

Název předpisu
(plné a doplněné znění)

Změněno
předpisem

Účinnost od

Poznámka, komentář

277/2004 Sb. Vyhláškou 37/2018 Sb., se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 37/2018 Sb. 22.3.2018 Jedná se o změny v posuzování a definicích nemocí, které ovlivňují zdravotní způsobilost