koronavir a povinnost (nepovinnost) zaměstnavatele vybavit rouškou zaměstnance

24.03.2020 08:05

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k vybavení zaměstnanců rouškami v souvislosti s šířením koronaviru.pdf (128790)