Informace pro návštěvníky

03.10.2014 23:17

Ačkoli si zaměstnavatelé z řad živnostníků, malých a středních podniků myslí, že zajišťování bezpečnosti je nákladné, zdá se, že nemají povědomí o nákladech vyplývajících z nedostačující bezpečnosti. Když bude docházet k menšímu počtu úrazů a poškození zdraví, může to znamenat nižší náklady, větší dostupnost zaměstnanců a zvýšení efektivity. Navíc je pravděpodobnější, že zaměstnavatelé v malých a středních podnicích ve srovnání se zaměstnavateli ve větších společnostech považují bezpečnost a ochranu zdraví za problém jednotlivce spíše než organizace, což je částečně způsobeno neformálním fungováním malých a středních podniků oproti formálnějšímu přístupu větších společností. V případě  kontroly ze strany  stáního orgánu, není brán na velikost podnikajícího subjektu zřetel...